Arvostelut

Kuinka Yhdysvaltojen valtionprosessi toimii

Kuinka Yhdysvaltojen valtionprosessi toimii


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Prosessi, jolla Yhdysvaltojen alueet saavuttavat täyden valtion, on parhaimmillaan epätarkka taide. Vaikka Yhdysvaltojen perustuslain IV §: n 3 momentissa valtuutetaan Yhdysvaltojen kongressi myöntämään valtiovalta, prosessia siihen ei ole määritelty.

Key Takeaways: Yhdysvaltojen valtionprosessi

 • Yhdysvaltain perustuslaki antaa kongressille vallan myöntää valtion, mutta ei määrittele prosessia sen tekemiseksi. Kongressi voi vapaasti päättää valtion olosuhteet tapauskohtaisesti.
 • Perustuslain mukaan uutta valtiota ei voida luoda jakamalla tai yhdistämällä olemassa olevat valtiot, elleivät Yhdysvaltojen kongressi ja kyseisten valtioiden lainsäätäjät hyväksy sitä.
 • Kongressi on useimmissa aiemmissa tapauksissa vaatinut, että kansallisuutta hakevat alueen ihmiset äänestävät ilmaisissa kansanäänestysvaaleissa ja vetoavat sitten Yhdysvaltain hallitukseen valtiollisuuden puolesta.

Perustuslaissa vain julistetaan, että uusia valtioita ei voida luoda yhdistämällä tai jakamalla olemassa olevia valtioita ilman Yhdysvaltojen kongressin ja osavaltioiden lainsäätäjien suostumusta.

Muutoin kongressille annetaan valtuudet määritellä valtiollisuuden ehdot.

"Kongressilla on valtuudet hävittää ja antaa kaikki tarvittavat säännöt ja määräykset, jotka koskevat Yhdysvaltojen aluetta tai muuta omaisuutta ..."

- Yhdysvaltain perustuslaki, IV artiklan 3 jakson 2 kohta.

Kongressi vaatii tyypillisesti valtiollisuutta hakevalla alueella olevan tietty vähimmäisväestö. Lisäksi kongressi vaatii aluetta toimittamaan todisteita siitä, että suurin osa sen asukkaista suosii kansallisuutta.

Kongressilla ei kuitenkaan ole mitään perustuslaillista velvollisuutta myöntää valtiota, jopa niillä alueilla, joiden väestö ilmaisee halunsa valtiollisuuteen.

Tyypillinen prosessi

Historiallisesti kongressi on noudattanut seuraavaa yleistä menettelyä myöntäessään alueille valtiollisuuden:

 • Alueella järjestetään kansanäänestys äänestääkseen kansalaisten halua valtiota vastaan ​​tai sitä vastaan.
 • Jos enemmistö kannattaa valtiollisuutta, alue vetoaa Yhdysvaltain kongressiin valtiollisuuden puolesta.
 • Alueen, ellei se ole vielä tehnyt niin, vaaditaan omaksumaan Yhdysvaltojen perustuslain mukainen hallitus ja perustuslaki.
 • Yhdysvaltain kongressi - sekä talo että senaatti - hyväksyvät yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä yhteisen päätöslauselman, jolla alue hyväksytään valtioksi.
 • Yhdysvaltojen presidentti allekirjoittaa yhteisen päätöslauselman, ja alue tunnustetaan Yhdysvaltojen osavaltioksi.

Kansallisuuden saavuttamisprosessi voi viedä kirjaimellisesti vuosikymmeniä. Tarkastellaan esimerkiksi Puerto Ricon tapausta ja sen yritystä tulla 51. valtioksi.

Puerto Ricon valtionhallinnon prosessi

Puerto Ricosta tuli Yhdysvaltojen alue vuonna 1898, ja Puerto Ricossa syntyneille ihmisille on annettu kongressin säädöksellä täysi Yhdysvaltain kansalaisuus vuodesta 1917.

 • Vuonna 1950 Yhdysvaltain kongressi antoi Puerto Ricolle luvan laatia paikallisen perustuslain. Vuonna 1951 Puerto Ricossa pidettiin perustuslaillinen valmistelukunta perustuslain laatimiseksi.
 • Vuonna 1952 Puerto Rico ratifioi alueellisen perustuslainsa, jolla perustettiin tasavallan hallitusmuoto, jonka Yhdysvaltain kongressi hyväksyi olevan "ei vastustavan" Yhdysvaltain perustuslakia ja voimassa olevan valtion perustuslain toiminnallista vastinetta.

Sitten asiat, kuten kylmä sota, Vietnam, 11. syyskuuta 2001, sodat terrorismista, suuri taantuma ja paljon politiikkaa, asettivat Puerto Rico -valtion vetoomuksen kongressin takapolttimeen yli 60 vuodeksi.

 • Puerto Rico'n aluehallitus järjesti 6. marraskuuta 2012 kahden kysymyksen julkisen kansanäänestyksen äänestyksessä vetoomuksesta Yhdysvaltain valtion perustamiseen. Ensimmäisessä kysymyksessä äänestäjät kysyivät, pitäisikö Puerto Rico olla edelleen Yhdysvaltojen alue. Toisessa kysymyksessä äänestäjiä pyydettiin valitsemaan kolmesta mahdollisesta vaihtoehdosta alueelliselle asemalle - kansallisuudelle, itsenäisyydelle ja kansallisuudelle vapaassa yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Äänimäärässä 61% äänestäjistä valitsi valtion, kun taas vain 54% äänesti alueellisen aseman säilyttämisestä.
 • Elokuussa 2013 Yhdysvaltain senaatin komitea kuuli todistuksen Puerto Ricon vuoden 2012 valtiosääntöäänestyksestä ja myönsi, että suurin osa Puerto Ricon kansalaisista oli ilmaissut vastustavansa nykyisen alueellisen tilan jatkamista.
 • Puerto Ricon pysyvä komissaari Yhdysvaltain edustajainhuoneessa Pedro Pierluisi esitteli 4. helmikuuta 2015 Puerto Ricon osavaltion maahanpääsyä koskevan lain (H.R. 727). Ehdotuksella valtuutetaan Puerto Ricon osavaltion vaalikomissio järjestämään äänestys Puerto Ricon liittymisestä valtioksi vuoden kuluessa lain antamisesta. Jos enemmistö annetuista äänistä on Puerto Ricon hyväksymistä osavaltioksi, lakiesityksessä Yhdysvaltojen presidenttiä vaaditaan julistamaan aloitus siirtymäprosessin aloittamiseksi, joka johtaa Puerto Ricon hyväksymiseen valtiolle 1. tammikuuta 2021.
 • Puerto Ricon ihmiset äänestivät 11. kesäkuuta 2017 Yhdysvaltojen valtion puolesta ei-sitovassa kansanäänestyksessä. Alustavat tulokset osoittivat, että valtiollisuudelle annettiin lähes 500 000 äänestyskierrosta, vapaan yhdistyksen riippumattomuudelle yli 7600 ja nykyisen alueellisen tilan säilyttämiseksi lähes 6700 äänestyskierrosta. Vain noin 23% saaren noin 2,26 miljoonasta rekisteröidystä äänestäjästä antoi äänestyskierroksen, mikä johti valtiosääntöjen vastustajien epäilemään tuloksen paikkansapitävyyttä. Äänestys ei kuitenkaan vaikuttanut jakautuvan puolueen suuntaan.
 • Huomautus: Vaikka Puerto Ricon parlamentin jäsenet asuvat komission jäsenet saavat antaa lainsäädäntöä ja osallistua keskusteluihin ja valiokuntien kuulemiseen, he eivät saa tosiasiassa äänestää lainsäädännöstä. Samoin talossa toimivat myös äänestämättömät pysyvät komission jäsenet Yhdysvaltojen muilta Amerikan Samoan alueilta, Columbian piiristä (liittovaltion piiri), Guamista ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret.

Joten jos Yhdysvaltain lainsäädäntöprosessi hymyilee lopulta Puerto Rico Statehood Admission Process Act -lakeelle, koko muutosprosessi Yhdysvaltain alueelta Yhdysvaltojen osavaltioon on vienyt Puerto Ricon kansaa yli 71 vuoden aikana.

Vaikka jotkut alueet, mukaan lukien Alaska (92 vuotta) ja Oklahoma (104 vuotta), ovat merkittävästi viivästyttäneet valtiosuojapyyntöjen esittämistä, Yhdysvaltain kongressi ei ole koskaan kiistänyt mitään pätevää valtiopyyntöä.

Kaikkien Yhdysvaltojen osavaltioiden valtuudet ja velvollisuudet

Kun alueelle on annettu valtio, sillä on kaikki Yhdysvaltojen perustuslaissa vahvistetut oikeudet, valtuudet ja velvollisuudet.

 • Uuden valtion on valittava edustajat Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen ja senaattiin.
 • Uudella valtiolla on oikeus hyväksyä valtion perustuslaki.
 • Uutta valtiota vaaditaan muodostamaan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja valtion oikeuslaitokset, jotka ovat tarpeen valtion tehokkaaseen hallitsemiseksi.
 • Uudelle osavaltiolle myönnetään kaikki ne hallitusvoimat, joita ei ole varattu liittohallitukselle Yhdysvaltojen perustuslain kymmenennen muutoksen nojalla.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos